Tiistaina 29.11.11 proffassa miittiä klo 17:00 alkaen.

Olemme jo kauan keskustelleet miittien siirtämisestä tiistaille ja nyt olisi aika alkaa kokeilemaan sitä. Mitään erityisempää agendaa ei ole suunniteltu, mutta perinteisesti projektien esittelyjä sekä niitäkin oudompien projektien suunnittelua luvassa. Ymmärtääkseni jopa muutamia uusia saattaisi näkyä taas.

Kokouskutsu: Yhdistyksen kokous torstaina 17.11.2011 klo 18:00 ICT -talon aulassa

Perustamiskokouksessa sovittiin, että järjestetään seuraava kokous marraskuussa ja katsotaan, mikä on tilanne. No, marraskuu on tullut.

Yhdistyksen kokous pidetään torstaina 17.11.2011 kello 18:00 ICT -talon aulassa

Kyseessä on siis virallinen kokous, jossa tehdään päätöksiä.

Asialistalla ovat seuraavat asiat:

  1. Selonteko siitä, mitä perustamiskokouksen jälkeen on tehty.
  2. PRH:lta tullut palaute sääntömuutoksista, kuten esitetty postituslistalla.
  3. Tarkastetaan, onko meillä varatoiminnantarkastajaa ja tarvittaessa valitaan sellainen. (Vapaaehtoisia?)
  4. Katsaus yhdistyksen talouteen.
  5. Katsaus ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.
  6. Tarkastetaan verkkopalvelun rekisteröintipolitiikka. (Eli pitäisikö kaikkien halukkaiden saada rekisteröityä käyttäjiksi, vaiko vain hacklabin jäsenten.)
  7. Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat. (Sellaiset, joita ei tarvitse eritellä kokouskutsussa.)

Ne, jotka eivät pääse paikalle voivat lähettää hallitukselle sähköpostia, jossa tuovat esiin näkökulmansa, esim onko käytettävissä varatoiminnantarkastajaksi. Seuraavista asioista voi myös äänestää sähköpostitse:

1) Sääntömuutosten kohdat 1-8, kustakin erikseen, siten kuin esitetty aiemmassa sähköpostissa.

2) Pitäisikö webbisivuille & foorumiin saada kirjautua vapaasti, vai varataanko se vain käyttäjille. (Vapaa kirjautuminen madaltaisi kynnystä osallistua, toisi lisää näkyvyyttä, antaisi mahdollisuuden kirjoittaa foorumille & wikiin, mutta ei julkaista blogissa.)

Äänet tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona klo 23:59 vähintään kahdelle hallituksen edustajalle. Älkää käyttäkö postituslistaa, se ei ole luotettava.

Jos kokouksessa tulee tehdään ehdotus, joka poikkeaa näistä (esim, ilmoitetusta erilainen muotoilu johonkin sääntökohtaan) siitä äänestetään kokouksessa, eikä sähköpostitse toimitettuja ääniä huomioida.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, verkkosivulla ja hacklabin ilmoitustaululla. Hacklabia ei vielä ole, eikä siis sen ilmoitustaulua, joten tämä kutsu on lähetetty postituslistalle ja julkaistu verkkosivulla.

Jatkot proffalla :)