3. luonnos labin säännöiksi

Vielä uusi versio, edellisestä saadun palautteen jälkeen. Jokaisen osion loppuun on tiivistetty muutokset 2. luonnokseen nähden.

 1. Yleistä

  1. Hyväksyt nämä säännöt oleskelemalla tässä tilassa, josta käytetään nimitystä hacklab.
  2. Hacklab on tila, joka on tarkoitettu ensi sijassa yhdistyksen projektien ja jäsenten omien projektien toteuttamiseen.
  3. Jokainen yhdistyksen jäsen käyttää labia omalla vastuullaan. Hacklab Turku ry, sen jäsenet tai sen hallitus eivät ole vastuussa tilan ja sen laitteiden käytöstä aiheutuneista vammoista tai vahingoista, muuten kuin miten Suomen laissa on säädetty.
  4. Mahdolliset tilaan tai sen laitteistoon kohdistuvat vahingot veloitetaan vahingon aiheuttajalta. Huomioidaan huolimattomuus, laitteiden kuluminen jne. Vahinkoja sattuu ja se on ihan normaalia. Selvästi tahallinen tai räikeästä piittaamattomuudesta johtuva vahinko voivat kuitenkin johtaa vakaviin seuraamuksiin.
  5. Hacklabissa noudatetaan Suomen lakia.
  6. Alkoholin käyttö ja päihtyneenä oleskelu työtilassa on kielletty. Laitteiden käyttämistä tulee välttää myös erittäin väsyneenä tai vahvan lääkityksen alaisena.

  Korjattu: Kohtia 4 ja 5 siistimmäksi suomeksi. (Oli copypastea Hesasta.) Kohtaan 6 lisätty väsymys ja kolmiolääkkeet.

 2. Avaimet

  1. Tilaan pääsee avaimella ja viimeisen lähtijän on poistuttava sieltä avaimella, jotta ovi saadaan lukkoon. Tilasta tulee poistua ennen puoltayötä. (Jos tilassa aiotaan olla kauemmin, esim. hackathonin aikaan, siitä on ilmoitettava edellisenä arkipäivänä hallituksen kautta isännöitsijälle, jotta yövartijalle voidaan ilmoittaa.)
  2. Yhdistyksen täysi-ikäisellä jäsenellä on oikeus varata avain käyttöönsä. Hallitus voi periä jäseneltä kalenterikuukausittain jäsenmaksuluontoisen korvauksen avaimen hallussapidosta. Korvauksen suuruudesta päättää hallitus.
  3. Yhdistyksen täysi-ikäinen jäsen voi hankkia avaimet yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistys voi vaatia avaimista pantin tai kertaluontoisen maksun, jonka suuruudesta päättää hallitus.
  4. Täysi-ikäisellä yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää labia itsenäisesti – vaikka yksin – vaikka hänellä ei olisikaan omaa avainta. Tällöin hänen on vain sovittava joidenkin kanssa siitä, että pääsee tilaan sisälle ja joku lukitsee sen hänen lähdettyään.
  5. Yhdistyksen jäsen voi lainata avaimensa toiselle täysi-ikäiselle jäsenelle. Tällöin hän on kuitenkin edelleen itse vastuussa avaimesta. Ei-jäsenille avaimia ei saa luovuttaa.
  6. Jos jäsen rikkoo räikeästi hacklabin sääntöjä vastaan, hallitus voi kumota hänen oikeutensa avaimeen milloin tahansa.

  Muutos: Edellinen kohta B liitetty kohtaan 1(A). Nykyisessä kohdassa 2 (ennen C) selkeytetty ajatusta ilmaisemaan, että yhdistykselle maksetaan kuukausittain oikeudesta avaimeen. Nykyisessä kohdassa 3 (ennen D) jätetään avainten mahdollisen pantin/luovutusmaksun suuruun hallituksen päätettäväksi. Tämän taustalla on viime kädessä ajatus, että pelkkä avainten teettäminen maksaa yhdistykselle rahaa… Myös poistettu maininta munalukosta ja ulko-oven avaimesta, jotta ei tarvitse muuttaa mahdollisten tulevien (RFID) järjestelyjen takia, vaan puhutaan vain abstraktisti “avaimista”. Kohdassa 4 (ennen E) on selvennetty, että labilla ei tarvitse olla koko aikaa läsnä avaintenhaltijaa. (Voi olla kätevää esim. teemapäivän yhteydessä.) Myös lisätty vaatimus täysi-ikäisyydestä. Kohtaan  5 lisätty maininta täysi-ikäisyydestä ja sana “itse”.

 3. Viihtyvyydestä

  1. Pidä huoli, ettet toiminnallasi haittaa muiden projekteja.
  2. Palauta käyttämäsi työkalut paikalleen.
  3. Siivoa jälkesi, kun lähdet, jotta seuraavana tuleva voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Viimeinen sammuttaa valot.
  4. Käytä sisäkenkiä. Pidetään kura ulkona.
  5. Tupakointi on kielletty sisätiloissa.
  6. Lemmikkien tuominen labiin on kielletty.
 4. Projektit

  1. Projekti voi olla mikä tahansa asia, joka tehdään ja jolla on äärellinen kesto. Esimerkiksi laite tai kurssi.
  2. Labin viralliset projektit ovat hallituksen hyväksymiä ja niiden rahaliikennettä voidaan hoitaa yhdistyksen tilin kautta.
  3. Labin projektiksi voidaan ottaa esim. jonkin sellaisen labin käyttöön tulevan laitteen rakentaminen, johon osallistuu usea ihminen.
  4. Labin projekteilla tulee olla vetäjä, joka huolehtii siitä, että projekti valmistuu joskus. Vetäjä on vastuussa myös projektin rahoituksen järjestämisestä, dokumentoinnista ja loppuraportista.
  5. Labin viralliset projektit ovat etusijalla jäsenten omiin projekteihin nähden. Hallitus voi esimerkiksi varata labin tilaisuudelle, joka edistää yhdistyksen tarkoitusta.
 5. Tavarat

  1. Labilla on työkaluja ja muuta irtaimistoa, jota jäsenet voivat käyttää. Jäsen on vastuussa käyttämistään työkaluista ja muista varusteista. Osa irtaimistosta kuuluu jäsenille, osa yhdistykselle.
  2. Yhdistys ja jäsenet voivat merkitä omaisuuttaan värikoodein. Värikoodi ja omistaja kannattaa merkitä suoraan tavaraan, mutta sen voi laittaa myös esim. laatikkoon, jossa tavaroita säilytetään. Silloin koodi koskee kaikkia laatikossa olevia tavaroita, ellei niitä ole erikseen merkitty. (Yksityisomaisuuteen kannattaa värin lisäksi merkitä jollain tapaa myös omistaja.)
  3. Värikoodi kertoo, kuinka vapaassa käytössä tavara on:
   • Valkoinen – Public Domain. Yleiseen käyttöön luovutettua materiaalia ja työkaluja, joita saa ottaa ja käyttää vapaasti, eikä niiden rikkomisesta seuraa korvausvastuuta. Kuun lopussa Hacklabista siivotaan käyttämätöntä public -domain tavaraa kierrätyskeskukseen.
   • Sininen väri tai Hacklab -tarra – Yhdistyksen tavara, saa käyttää vapaasti, mutta käyttäjä on korvausvelvollinen. Jos siis et ole varma, miten käyttää, älä.
   • Vihreä – Yksityisomaisuutta, mutta saa käyttää ilman erillistä lupaa.
   • Keltainen – Yksityisomaisuutta, rajoitettu käyttöoikeus.  Saa käyttää, jos olet saanut omistajalta luvan. (Esimerkiksi erikoistyökalujen perehdyttäminen)
   • Punainen – Näpit irti – Yksityisomaisuutta. Saa käyttää korkeintaan omistajan välittömässä valvonnassa.
  4. Merkitsemättömiä tavaroita tulee kohdella punaisina.
  5. Hallitus voi nimittää labin osille (esim elektroniikka, lounge) erityisiä vastuuhenkilöitä. He vastaavat ja päättävät alueensa järjestelyistä ja kunnosta.

  Korjattu: luetteloinnin sisennys ja muita typoja. Uudelleenjärjesetty sisältöä, kohtaa 2 myös täsmennetty. Poistettu maininta omasta hyllystä.

 6. Talous

  1. Yhdistyksen rahaliikenteestä vastaa rahastonhoitaja. Jos on kysyttävää, käänny hänen puoleensa.
  2. Labin vuokrakustannukset katetaan jäsenten avainmaksuilla.
  3. Jäsenet voivat tuoda labille käyttötavaraa, esimerkiksi vastuksia tai teippiä. Jos epäröit, kysy hallitukselta.
  4. Elektroniikkapöydällä on kassalipas. Kun otat komponentteja, jätä sinne kolikko. Rahoilla täydennetään varastoja.
  5. Jätä kahvikassaan rahaa, kun verotat kaappia.
 7. Ulkopuoliset

  1. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tuoda labiin ei-jäseniä.
  2. Ei-jäsenet voivat siis jäsenen valvonnassa käyttää labia, esimerkiksi osallistua projektiin tai käyttää jotain työkaluja.
  3. Jäsenet ovat vastuussa seurassaan tulevista ihmisistä ja siitä, että he noudattavat näitä sääntöjä.
 8. Kerhoillat

  1. Hacklabin kerhoilta järjestetään labilla tiistaisin klo 18-22.
  2. Kerhoilta on tarkoitettu myös tilaisuudeksi, johon ulkopuoliset voivat helpoimmin tulla.
  3. Kerhoillalla on nimetty isäntä (tai emäntä) ja sillä voi olla aihe.
  4. Isäntä vastaa siitä, että ovet avataan ja lukitaan, tila siivotaan ja ja yleisestä järjestyksestä. Hän voi myös itse tai jonkun muun kanssa järjestää ohjelmaa (aihe).
  5. Ulko-ovi avataan avaimettomille klo 18 ja klo 22 labin pitää olla siivottu kerhoillan jäljiltä.
  6. Kerhoillan sijasta hallitus voi esimerkiksi järjestää ekskursion tai kutsua koolle yhdistyksen kokouksen.
 9. Maker Medals

  1. Tunnustuksena hakkerikulttuurin edistämisestä hallitus voi jakaa Maker Medaleja.
  2. Maker Medal on fyysinen esine. Hallitus voi kasvattaa Maker Medal -varastoaan valmistamalla uusia Maker Medal tai tarjoamalla jollekin yhdistyksen jäsenelle jäsenetuja vastineeksi yhdistykselle palautettavista Maker Medaleista.
  3. Jos Maker Medal -varasto on tilapäisesti tyhjentynyt, hallitus voi myöntää oikeuden Maker Medaliin, ja toimittaa itse esineen myöhemmin.
  4. Yhdistys voi valmistaa useita sarjoja Maker Medaleja.
  5. Yhdistys ei myy Maker Medaleja eikä vaihda niitä rahaan tai tavaraan.

  Korjattu: Teksti Maker Medal joka kohtaan – myös otsikkoon! Selkeytetty kohtaa 3.

Edit: Muutin listojen numeroinnin intuitiivisemmaksi: Osastot on eroteltu kirjaimin, alakohdat numeroin. Näin esimerkiksi Maker Medalin jakoperuste on kohta I.1, eikä 9.A. Ei sisällöllisiä muutoksia.

Kokouskutsu ja avajaiset 1.4.

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään läbillä sunnuntaina 1.4. klo 15.

Asialistalla:

- Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
- Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tarkastaminen.
- Labin sääntöjen hyväksyminen (viimeisin luonnos erillisenä artikkelina).

Kokouksen jälkeen – noin klo 16: Läbin viralliset avajaiset.

2. luonnos Hacklabin säännöiksi

Palautteen ja toisten hacklabien sääntöjen tutkimisen jälkeen esitän toisen luonnoksen Hacklabin säännöiksi.

Yleistä

  1. Hyväksyt nämä säännöt oleskelemalla tässä tilassa, josta käytetään nimitystä hacklab.
  2. Hacklab on tila, joka on tarkoitettu ensi sijassa yhdistyksen projektien ja jäsenten omien projektien toteuttamiseen.
  3. Jokainen yhdistyksen jäsen käyttää labia omalla vastuullaan. Hacklab Turku ry, sen jäsenet tai sen hallitus eivät ole vastuussa tilan ja sen laitteiden käytöstä aiheutuneista vammoista tai vahingoista, muuten kuin miten Suomen laissa on säädetty.
  4. Mahdolliset tilaan tai sen laitteistoon kohdistuvat vahingot veloitetaan vahingon aiheuttajalta. Huomioidaan huolimattomuus, laitteiden kuluminen jne., vahinkoja sattuu ja se on ihan normaalia. Jos ei välitä laitteiden käyttösäännöistä pätkääkään ja rikkoo niin saa maksaa kyl ihan omasta pussista… voi olla ettei ole tilan käyttöoikeuttakaan.
  5. Hacklabin käytössä noudatetaan Suomen lakia.
  6. Alkoholin käyttö ja päihtyneenä oleskelu työtilassa on kielletty.

  Täydennetty: C, Lisätty: A, D,E,F. Poistettu kulunvalvotakohta.

 1. Avaimet

  1. Tilaan pääsee avaimella ja viimeisen lähtijän on poistuttava sieltä avaimella, jotta ovi saadaan lukkoon.
  2. Tilasta tulee poistua ennen puoltayötä. Jos tilassa aiotaan olla kauemmin, esim. hackathonin aikaan, siitä on ilmoitettava edellisenä arkipäivänä hallituksen kautta isännöitsijälle, jotta yövartijalle voidaan ilmoittaa.
  3. Täysi-ikäisellä yhdistyksen jäsenellä on oikeus varata avain käyttöönsä. Hallitus voi periä siitä korvauksen kalenterikuukausittain.
  4. Yhdistyksen jäsen voi kuitata ulko-oven ja munalukon avaimet yhdistyksen sihteeriltä. Avaimista maksetaan pantti, 25€. Pantista saa takaisin 20€ palauttaessaan avaimet.
  5. Jos jollain yhdistyksen jäsenellä ei ole avainta, hänellä on silti oikeus käyttää labia, jos joku muu päästää hänet sisään.
  6. Yhdistyksen jäsen voi lainata avaimensa toiselle jäsenelle. Tällöin hän on kuitenkin edelleen vastuussa avaimesta. Ei-jäsenille avaimia ei saa luovuttaa.
  7. Jos jäsen rikkoo räikeästi hacklabin sääntöjä vastaan, hallitus voi kumota hänen oikeutensa avaimeen milloin tahansa.

  Muutos: Täysi-ikäisyys ja täsmennetään, että “hacklabin” jäsenyys on yhdistyksen jäsenyyttä) Lisätty kohta yövartijalle ilmoittamisesta.

 2. Viihtyvyydestä

  1. Pidä huoli, ettet toiminnallasi haittaa muiden projekteja.
  2. Palauta käyttämäsi työkalut paikalleen.
  3. Siivoa jälkesi, kun lähdet, jotta seuraavana tuleva voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Viimeinen sammuttaa valot.
  4. Käytä sisäkenkiä. Pidetään kura ulkona.
  5. Tupakointi on kielletty sisätiloissa.
  6. Lemmikkien tuominen labiin on kielletty.

  Poistettu alkoholikohdat.

 3. Projektit

  1. Projekti voi olla mikä tahansa asia, joka tehdään ja jolla on äärellinen kesto. Esimerkiksi laite tai kurssi.
  2. Labin viralliset projektit ovat hallituksen hyväksymiä ja niiden rahaliikennettä voidaan hoitaa yhdistyksen tilin kautta.
  3. Labin projektiksi voidaan ottaa esim. jonkin sellaisen labin käyttöön tulevan laitteen rakentaminen, johon osallistuu usea ihminen.
  4. Labin projekteilla tulee olla vetäjä, joka huolehtii siitä, että projekti valmistuu joskus. Vetäjä on vastuussa myös projektin rahoituksen järjestämisestä, dokumentoinnista ja loppuraportista.
  5. Labin viralliset projektit ovat etusijalla jäsenten omiin projekteihin nähden. Hallitus voi esimerkiksi varata labin tilaisuudelle, joka edistää yhdistuksen tarkoitusta.
 4. Tavarat

   1. Labilla on työkaluja ja muuta irtaimistoa, jota jäsenet voivat käyttää.
   2. Hallitus voi nimittää labin osille (esim elektroniikka, lounge) erityisiä vastuuhenkilöitä.
   3. Jäsen on vastuussa käyttämistään työkaluista ja muista varusteista.
   4. Osa irtaimistosta kuuluu jäsenille, osa yhdistykselle.
   5. Avaimenhaltija voi saada käyttöönsä hyllyn omille tavaroilleen.
   6. Yhdistys ja jäsenet voivat merkitä omaisuuttaan värikoodein. Koodi kertoo, kuinka vapaassa käytössä tavara on:
    1. Valkoinen – Public Domain. Yleiseen käyttöön luovutettua materiaalia ja työkaluja, joita saa ottaa ja käyttää vapaasti, eikä niiden rikkomisesta seuraa korvausvastuuta. Kuun lopussa Hacklabista siivotaan käyttämätöntä public -domain tavaraa kierrätyskeskukseen.
    2. Sininen väri tai Hacklab -tarra – Yhdistyksen tavara, saa käyttää vapaasti, mutta käyttäjä on korvausvelvollinen. Jos siis et ole varma, miten käyttää, älä.
    3. Vihreä – Yksityisomaisuutta, mutta saa käyttää ilman erillistä lupaa
    4. Keltainen – Yksityisomaisuutta, rajoitettu käyttöoikeus.  Saa käyttää, jos olet saanut omistajalta luvan. (esimerkiksi erikoistyökalujen perehdyttäminen)
    5. Punainen – Näpit irti – Yksityisomaisuutta. Saa käyttää korkeintaan omistajan välittömässä valvonnassa.
   7. Merkitsemättömiä tavaroita tulee kohdella punaisina.
   8. Tavarat voi merkitä myös laittamalla ne esim. laatikkoon, joka värikoodataan. Silloin koodi koskee kaikkia laatikossa olevia tavaroita, ellei niitä ole erikseen merkitty.

  Päivitin värikoodaus-järjestelmän. Lisätty valkoinen ja asetettu punainen oletusväriksi.

  Päivitin värikoodaus-järjestelmän. Lisätty valkoinen ja asetettu punainen oletusväriksi.

 5. Talous

  1. Yhdistyksen rahaliikenteestä vastaa rahastonhoitaja. Jos on kysyttävää, käänny hänen puoleensa.
  2. Labin vuokrakustannukset katetaan jäsenten avainmaksuilla.
  3. Jäsenet voivat tuoda labille käyttötavaraa, esimerkiksi vastuksia tai teippiä. Jos epäröit, kysy hallitukselta.
  4. Elektroniikkapöydällä on kassalipas. Kun otat komponentteja, jätä sinne kolikko. Rahoilla täydennetään varastoja.
  5. Jätä kahvikassaan rahaa, kun verotat kaappia.
 6. Ulkopuoliset

  1. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tuoda labiin ei-jäseniä.
  2. Ei-jäsenet voivat siis jäsenen valvonnassa käyttää labia, esimerkiksi osallistua projektiin tai käyttää jotain työkaluja.
  3. Jäsenet ovat vastuussa seurassaan tulevista ihmisistä ja siitä, että he noudattavat näitä sääntöjä.
 7. Kerhoillat

  1. Hacklabin kerhoilta järjestetään labilla tiistaisin klo 18-22.
  2. Kerhoilta on tarkoitettu myös tilaisuudeksi, johon ulkopuoliset voivat helpoimmin tulla.
  3. Kerhoillalla on nimetty isäntä (tai emäntä) ja sillä voi olla aihe.
  4. Isäntä vastaa siitä, että ovet avataan ja lukitaan, tila siivotaan ja ja yleisestä järjestyksestä. Hän voi myös itse tai jonkun muun kanssa järjestää ohjelmaa (aihe).
  5. Ulko-ovi avataan avaimettomille klo 18 ja klo 22 labin pitää olla siivottu kerhoillan jäljiltä.
  6. Kerhoillan sijasta hallitus voi esimerkiksi järjestää ekskursion tai kutsua koolle yhdistyksen kokouksen.

  Tarkennettu kerhoillan tehtävää ulkopuolisten tulokanavana.

 8. Makerpoints

  1. Tunnustuksena hakkerikulttuurin edistämisestä hallitus voi jakaa Maker Medaleja (MM).
  2. MM on fyysinen esine. Hallitus voi kasvattaa MM-varastoaan valmistamalla uusia MM:tä tai tarjoamalla jollekin yhdistyksen jäsenelle jäsenetuja vastineeksi yhdistykselle palautettavista MM:istä.
  3. Jos MM-varasto on tilapäisesti tyhjentynyt, hallitus voi myös päättää antaa oikeuden sellaiseen, ja toimittaa itse esineen myöhemmin.
  4. Yhdistys voi valmistaa useita sarjoja MM:iä.
  5. Yhdistys ei myy Maker Medaleja eikä vaihda niitä rahaan tai tavaraan.

  Muutettu nimi Maker Medaliksi ja lisätty maininta useista sarjoista, esim. “kulta” “hopea” ja “pronssi” -mitalit.

Edit: Päivitin värikoodit kohdassa tavarat.

Luonnos Labin säännöiksi

Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että yhdistyksen kokouksen tulee päättää Hacklabin – siis tilan – käyttösäännöistä. Näistähän onkin jo puhuttu, mutta mitään ei taida olla vielä paperilla. Täältä kuitenkin pesee:

 1. Yleistä

  1. Hacklab on tila, joka on tarkoitettu ensi sijassa yhdistyksen projektien ja jäsenten omien projektien toteuttamiseen.
  2. Jokainen yhdistyksen jäsen käyttää labia omalla vastuullaan.
  3. Kun tulet ja lähdet, kirjoita kirjaan puumerkkisi ja aika.
 2. Avaimet

  1. Tilaan pääsee avaimella ja viimeisen lähtijän on poistuttava sieltä avaimella, jotta ovi saadaan lukkoon.
  2. Hacklabin jäsenellä on oikeus varata avain käyttöönsä. Hallitus voi periä siitä korvauksen kalenterikuukausittain.
  3. Hacklabin jäsen voi kuitata ulko-oven ja munalukon avaimet yhdistyksen sihteeriltä. Avaimista maksetaan pantti, 25€. Pantista saa takaisin 20€ palauttaessaan avaimet.
  4. Jos jollain jäsenellä ei ole avainta, hänellä on silti oikeus käyttää labia, jos joku muu päästää hänet sisään.
  5. Jäsen voi lainata avaimensa toiselle jäsenelle. Tällöin hän on kuitenkin edelleen vastuussa avaimesta. Ei-jäsenille avaimia ei saa luovuttaa.
  6. Jos jäsen rikkoo räikeästi hacklabin sääntöjä vastaan, hallitus voi kumota hänen oikeutensa avaimeen milloin tahansa.
 3. Viihtyvyydestä

  1. Pidä huoli, ettet toiminnallasi haittaa muiden projekteja.
  2. Palauta käyttämäsi työkalut paikalleen.
  3. Siivoa jälkesi, kun lähdet, jotta seuraavana tuleva voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Viimeinen sammuttaa valot.
  4. Käytä sisäkenkiä. Pidetään kura ulkona.
  5. Tupakointi on kielletty sisätiloissa.
  6. Alkoholijuomia saa tuoda tilaan vain hallituksen erikseen antamalla luvalla. Vahvoja alkoholijuomia ei saa tuoda tilaan lainkaan. Hakkerin päihde on kofeiini.
  7. Oleskelu läbissä humaltuneena on ehdottomasti kielletty. Tämä koskee myös ulkopuolisia. Labissa on paljon herkkiä ja vaarallisia laitteita, ja alkoholi alentaa paitsi kykyä käyttää niitä, myös arvostelukykyä sen suhteen, voiko niitä käyttää. Kuka nyt selvin päin ajattelisi menevänsä kännissä rattiin.
 4. Projektit

  1. Projekti voi olla mikä tahansa asia, joka tehdään ja jolla on äärellinen kesto. Esimerkiksi laite tai kurssi.
  2. Labin viralliset projektit ovat hallituksen hyväksymiä ja niiden rahaliikennettä voidaan hoitaa yhdistyksen tilin kautta.
  3. Labin projektiksi voidaan ottaa esim. jonkin sellaisen labin käyttöön tulevan laitteen rakentaminen, johon osallistuu usea ihminen.
  4. Labin projekteilla tulee olla vetäjä, joka huolehtii siitä, että projekti valmistuu joskus. Vetäjä on vastuussa myös projektin rahoituksen järjestämisestä, dokumentoinnista ja loppuraportista.
  5. Labin viralliset projektit ovat etusijalla jäsenten omiin projekteihin nähden.
  6. Hallitus voi esimerkiksi varata labin tilaisuudelle, joka edistää yhdistuksen tarkoitusta.
 5. Tavarat

  1. Labilla on työkaluja ja muuta irtaimistoa, jota jäsenet voivat käyttää.
  2. Hallitus voi nimittää labin osille (esim elektroniikka, lounge) erityisiä vastuuhenkilöitä.
  3. Jäsen on vastuussa käyttämistään työkaluista ja muista varusteista.
  4. Osa irtaimistosta kuuluu jäsenille, osa yhdistykselle.
  5. Avaimenhaltija voi saada käyttöönsä hyllyn omille tavaroilleen.
  6. Jäsenet voivat värikoodata tavaransa sen mukaan, miten muut saavat käyttää niitä:
   • Vihreä: Saa käyttää vapaasti.
   • Keltainen: Saa käyttää kysyttyään luvan omistajalta (esimerkiksi erikoistyökalujen perehdyttäminen)
   • Punainen: Näpit irti.
  7. Yhdistyksen tavarat tulee merkitä Hacklabin tarroilla tai sinisellä värillä.
  8. Kuun lopussa Hacklabista siivotaan käyttämätöntä romua kierrätyskeskukseen. Jos haluat suojella tavaroitasi, merkitse ne.
 6. Talous

   Päivitys: lisäsin numeroinnin viittaamisen helpottamiseksi.

  1. Yhdistyksen rahaliikenteestä vastaa rahastonhoitaja. Jos on kysyttävää, käänny hänen puoleensa.
  2. Labin vuokrakustannukset katetaan jäsenten avainmaksuilla.
  3. Jäsenet voivat tuoda labille käyttötavaraa, esimerkiksi vastuksia tai teippiä. Jos epäröit, kysy hallitukselta.
  4. Elektroniikkapöydällä on kassalipas. Kun otat komponentteja, jätä sinne kolikko. Rahoilla täydennetään varastoja.
  5. Jätä kahvikassaan rahaa, kun verotat kaappia.
 7. Ulkopuoliset

  1. Jäsenillä on oikeus tuoda labiin ei-jäseniä.
  2. Ei-jäsenet voivat siis jäsenen valvonnassa käyttää labia, esimerkiksi osallistua projektiin  tai käyttää jotain työkaluja.
  3. Jäsenet ovat vastuussa seurassaan tulevista ihmisistä ja siitä, että he noudattavat näitä sääntöjä.
 8. Kerhoillat

  1. Hacklabin kerhoilta järjestetään labilla tiistaisin klo 18-22.
  2. Kerhoiltaan ovat tervetulleita myös ulkopuoliset.
  3. Kerhoillalla on nimetty isäntä (tai emäntä) ja sillä voi olla aihe.
  4. Isäntä vastaa siitä, että ovet avataan ja lukitaan, tila siivotaan ja ja yleisestä järjestyksestä. Hän voi myös itse tai jonkun muun kanssa järjestää ohjelmaa (aihe).
  5. Ulko-ovi avataan avaimettomille klo 18 ja klo 22 labin pitää olla siivottu kerhoillan jäljiltä.
  6. Kerhoillan sijasta hallitus voi esimerkiksi järjestää ekskursion tai kutsua koolle yhdistyksen kokouksen.
 9. Makerpoints

  1. Tunnustuksena hakkerikulttuurin edistämisestä hallitus voi jakaa makerpointteja (MP).
  2. MP on fyysinen esine. Hallitus voi kasvattaa MP-varastoaan valmistamalla uusia MP:tä tai tarjoamalla jollekin yhdistyksen jäsenelle jäsenetuja vastineeksi yhdistykselle palautettavista MP:istä.
  3. Jos MP-varasto on tilapäisesti tyhjentynyt, hallitus voi myös päättää antaa oikeuden sellaiseen, ja toimittaa itse esineen myöhemmin.
  4. MP:tä ei voi ostaa, eikä niitä vaihdeta rahaan tai tavaraan.

Jäsenillat labilla

Viime viikon lauantaina todettiin että viikottainen tapaaminen tiistaina olisi hyvä idea. Vielä asiasta aikaisemmin kuulemattomille tässä siitä muistutus. Eli tervetuloa jo tänään!

-T